IN DE KRANT

BIBLIOTHEEK

Elke dag vindt u hier de krantenkoppen over drugs, alcohol en aanverwante onderwerpen.

lees meer

Ik-maak-de-klik-475x220

Ik maak de klik

HOME - 18/03/2015

Vandaag lanceert vzw huishouden hun nieuwe website. IKMAAKDEKLIK.BE is een online platform voor kinderen van ouders met psychische problemen of een verslaving.

KOPP staat voor kinderen van ouders met psychische problemen. Zij vormen een grote risicogroep binnen de geestelijke gezondheidszorg. Immers, tot 70% van deze doelgroep krijgt te maken met ernstige problemen op lange termijn. Dat gaat over het zelf ontwikkelen van een stoornis over moeilijkheden op school tot gedragsproblemen. Vzw huishouden realiseert kwaliteitsvol materiaal rond het KOPP-thema.

'Het online project heeft als doel om meer kinderen van ouders met psychische problemen vroegtijdig de weg te laten vinden naar informatie, lotgenoten en partners in de hulp', weet voorzitter Steven Gielis. 'IKMAAKDEKLIK.BE werkt welzijnsbevorderend voor de doelgroep. Tevens speelt een suïcidepreventief doel. Het project krijgt het Trusty-label. Zo kunnen jongeren zien dat de website betrouwbaar is én op hun maat.' Een sensibiliseringsfilmpje voor jongeren is te bekijken op YouTube.

www.ikmaakdeklik.be
www.huishouden-vzw.be


Leerlingenbevraging_iDA_230x155

Jongere leerlingen roken en drinken minder, meer aandacht nodig voor 16-plussers

HOME - 19/12/2014

Sinds het schooljaar 2000-2001 organiseert VAD jaarlijks een leerlingenbevraging over alcohol en andere drugs bij jongeren in het secundair onderwijs. De nieuwe cijfers, van het schooljaar 2012-2013, bevestigen de trends van de afgelopen jaren. Steeds minder jongeren roken, en zij die het wel doen, starten later. Ook wat alcohol betreft, beginnen jongeren steeds later te drinken, al zien we daar wel een kantelpunt op 16 jaar. Op vlak van cannabisgebruik blijven de cijfers onveranderd: net als bij voorgaande bevragingen blijkt ongeveer één op de tien jongeren het afgelopen jaar cannabis gebruikt te hebben.

Lees hier het volledige persbericht en de bijhorende grafieken.

De uitgebreidere conclusies leest u in het  syntheserapport.


Cannabis_230x155

Cannabis : een richtlijn ter discussie

HOME - 03/11/2014

De Vlaamse (VAD), Brusselse (FEDITO Bruxelloise) en Waalse (FEDITO Wallonne) koepelorganisaties die het alcohol- en drugwerkveld in België vertegenwoordigen, stellen vast dat het Belgische cannabisbeleid haar beperkingen heeft. De drie regionale verenigingen onderstrepen de waarde van recente alternatieve modellen voor het omgaan met cannabis, en nodigen de federale overheid uit om hierop in te zetten.

Lees hier het volledige persbericht.


Noteren_230x155

ADHD en alcohol- en andere drugproblemen

HOME - 11/09/2014

Mensen met een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) lopen een hoger risico op het ontwikkelen van alcohol- en drugproblemen. Hoewel dit al langer geweten is, wordt hier meestal weinig rekening mee gehouden bij het behandelen van patiënten met een verslavingsproblematiek. Daarom werd er nu een richtlijn voor verslavingsartsen en psychologen ontwikkeld en uitgetest. Die moet houvast bieden bij het screenen van patiënten met een verslavingsprobleem op ADHD, en het daaraan aanpassen van hun behandeling. De richtlijn is het resultaat van het doctoraatsonderzoek van Frieda Matthys (UAntwerpen, faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen), diensthoofd psychiatrie in het UZ Brussel, docent psychiatrie aan de faculteit Geneeskunde van de VUB en voorzitter van de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD vzw). Dit onderzoek werd gefinancierd door het Fonds ter bestrijding van verslaving.

Lees het persbericht.


DLopFB_230x155

De DrugLijn op Facebook

HOME - 

Voortaan is De DrugLijn ook te vinden op Facebook. De pagina omvat nieuws en weetjes over drank, drugs, pillen of gokken, maar ook het reilen en zeilen bij De DrugLijn komt aan bod. Wil je makkelijk op de hoogte blijven over deze thema's? Of heb je als ouder, broer, zus, vriend, partner… baat bij actuele informatie over hoe om te gaan met alcohol of drugs? Volg De DrugLijn dan op de voet door de pagina te liken op https://www.facebook.com/druglijn


Partygirl_230x155

's Werelds grootste drugsonderzoek: de Belgische resultaten

HOME - 13/03/2014

In november 2013 lanceerde de Global Drug Survey zijn jaarlijkse drugsonderzoek en dat was dit jaar groter dan ooit. Ook de HoGent en de UGent sprongen op de kar om België te laten deelnemen. Via de Global Drug Survey kunnen onderzoekers een breder en diepgaander beeld krijgen van het drugsgebruik en de gebruikers in België.

Op 13 maart overliep Sam De Bruyn op Studio Brussel, samen met  dr. Tina Van Havere (HoGent en ex-VAD-medewerker), de Belgische resultaten van de Global Drug Survey.
U leest deze resultaten hier.


In hogere sferen_230x155

In hogere sferen? Volume 3

HOME - 11/02/2014

De Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD) en onderzoekers en medewerkers van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen, de Universiteit Gent, de Associatie KU Leuven, en de KHLim verzamelden in het voorjaar van 2013 bij bijna 20.000 studenten gegevens over hun gebruik van alcohol, drugs en medicatie. Hieruit werd een representatieve steekproef getrokken van 2.375 studenten. De resultaten tonen aan dat een deel op een verantwoorde manier omgaat met die middelen, maar dat er ook een groep is die indicaties van problematisch gebruik vertoont.

Lees het volledige persbericht

Bestel of download het rapport In hogere sferen? Volume 3 - Een onderzoek naar het middelengebruik bij Vlaamse studenten


Crush_630x425

CRUSH - Werken met jongeren rond relaties, alcohol en cannabis

HOME - 20/12/2013

VAD stelt het nieuwe lespakket 'Crush' voor. 'Crush' leert jongeren op een verantwoordelijke manier omgaan met alcohol en cannabis en daarbij zorg te dragen voor zichzelf en anderen. Het vertrekt vanuit een levensdomein waar elke jongere voeling mee heeft, namelijk vrienden en relaties. Het materiaal is bedoeld voor zestien- tot achttienjarigen en is bruikbaar bij groepen tot 25 personen.

lees meer


Zelfklevers & instructievideo's '-16 geen alcohol, -18 geen sterkedrank'

HOME - 27/12/2012

Hier kunnen horeca, supermarkten, nachtwinkels en de detailhandel zelfklevers van de campagne '-16, geen alcohol, -18, geen sterkedrank' bijbestellen. Ook de instructievideo's voor kassapersoneel kunnen hier gedownload worden.

lees meer

 

Schadebeperking in 2012

HOME - 06/09/2012

Een geactualiseerd rapport beschrijft de maatregelen omtrent harm reduction bij druggerelateerde hiv- en hepatitis-C-infecties.

lees meer

 

Cannabis. De meest gestelde vragen  | folder - brochure

MATERIAAL - 09/07/2014

Is cannabis louter een softdrug en een joint niet meer dan een pretsigaret? Of is het een drug die minder onschuldig is dan hij lijkt? Kan cannabis een psychose uitlokken? Nog vragen? Of benieuwd naar de antwoorden?

lees meer


LAATSTE AANPASSING:  18 maart 2015